Jubileum MILON 25 jaar 1992-2017

1 april 2017: MILON bestaat 25 jaar!

Geschiedenis MILON
MILON werd op 1 april 1992 in Schijndel opgericht door Patrick Trikels en zijn toenmalige compagnon Toine Vos. De eerste opdracht betrof een booronderzoek naar de gesteldheid van de bodem waarbij ook meteen gevraagd werd om een rapport op te stellen. Er werd over nagedacht om dat uit te besteden aan een bureau, maar uiteindelijk is toch besloten om het zelf te doen. Zo werd op 1 april 1992 MILON geboren, de afkorting van milieu-onderzoek.

Zonder dat MILON zichzelf hoefde te promoten via advertenties en dergelijke groeide het bedrijf via mond tot mond reclame. De kwaliteit die MILON levert spreekt blijkbaar voor zich. Dit leidde ertoe dat sinds 2001 MILON ook actief werd op het gebied van vergunningen en bestemmingsplannen, waardoor het bureau zich in de markt kan profileren als een allround partner voor bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Deze zogenoemde multidisciplinaire aanpak, waarbij onderzoek op de deelterreinen bodem, lucht, geluid, water, stikstofdepositie, ecologie en archeologie samenkomen, is voortgekomen uit de gedachte van de één-loketfunctie die het bureau biedt aan haar klanten.

Groei en uitbreiding
Inmiddels is MILON actief in: Bodem, Bouwstoffen, Ruimte en Milieu. Een breed en samenhangend pakket, waarin de onderneming totale dienstverlening aan haar opdrachtgevers aanbiedt. Daaronder zaken als omgevingsvergunningen, ruimtelijke onderbouwingen, allerlei onderzoek naar bijvoorbeeld bodem en/of bouwstoffen, bestemmingsplannen, recycling, afvalstoffenbeleid, saneringen, KAM-coördinatie enzovoort.
MILON groeide in die 25 jaar enorm en heeft nu de beschikking over circa 30 hooggekwalificeerde en betrokken medewerkers. Het betrof voornamelijk autonome groei, maar MILON nam ook twee bedrijven over, te weten: Eerland Bouwstoffen Management in Geldermalsen en Rob Wagemakers Ruimtelijke Ordening te Tilburg.

MILAB
In februari 2016 werd MILAB opgericht, een eigen onderzoekslaboratorium voor onderzoek naar civieltechnische parameters van bouw- en afvalstoffen. De onderzoeken worden zowel uitgevoerd in het kader van reguliere productiecontroles als productinnovatie. In combinatie met moederbedrijf MILON beschikt MILAB daarmee over alle mogelijkheden om civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek optimaal te combineren. MILAB is in hetzelfde pand als MILON gevestigd.

MapViewer
Een product in ontwikkeling is de MILON MapViewer, een cloudgebaseerd GIS-platform waarin open data, eigen data van klanten en ondergronden gecombineerd, gevisualiseerd en gepresenteerd worden. De MapViewer maakt het mogelijk om alle beschikbare grafische en administratieve informatie te bundelen en weer te geven in één overzichtelijke actuele kaart met daaraan gekoppeld datasets en foto’s.

Ontvangst
MILON is gevestigd aan de Huygensweg in Schijndel. Een keurig kantoorpand met een keurige entree. Maar wie eenmaal binnen naar rechts kijkt zal verrast zijn daar een heuse bruine kroeg aan te treffen. Volledig ingericht met veel sfeer en een prachtige biertap. Hier worden relaties ontvangen en wordt op vrijdagmiddag met het voltallige personeel een drankje genuttigd. Dit bevestigt dat het om een Brabants bedrijf gaat met een ‘warm onthaal’.

MILON-25-Jaar-Foto-02

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.

Robert-van-Heeswijk-MILON