skip to Main Content

Nieuwsberichten

Waterbodemonderzoek met GeoBoot

Met de GeoBoot van GeoCenter is het halen van natte voeten bij het inmeten van…

Lees meer

Wat hebt u te melden?

Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het beheer van afvalstoffen, namelijk het Besluit…

Lees meer

GPS metingen

Sinds enige tijd is MILON in het bezit van modern GPS apparatuur waarmee we met…

Lees meer

MILON prijslijst 2014

Bent u al in het bezit van de nieuwe MILON prijslijst voor 2014? Ondanks dat…

Lees meer

5 december Wereld Bodemdag

Vandaag (donderdag 5 december 2013) is het World Soil Day ofwel Wereld Bodemdag. Deze dag…

Lees meer

Asbestinventarisatie SC-540

In veel oude gebouwen, opstallen, installaties en fabrieken is asbest verwerkt. Ook daken van schuren,…

Lees meer

Belangrijk deel BoToVa in werking voor kwaliteitsbeoordeling van grond, bagger en grondwater

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat, SIKB, Informatiehuis Water (IHW)…

Lees meer

Waterbodemonderzoeken beheersgebied waterschap Aa en Maas

In opdracht van AQUON voert MILON waterbodemonderzoeken uit in het beheersgebied van waterschap Aa en…

Lees meer

Uitwerkingsplan van bestemmingsplan

Onlangs heeft MILON een uitwerkingsplan opgesteld voor een woningbouwproject voor de bouw van een achttal…

Lees meer

Vergunningencheck dijkversterking

Voor de uitvoering van een dijksversterking/-vernieuwing is door MILON een vergunningencheck uitgevoerd. De nieuwe dijk…

Lees meer

Zomergroet

Nu de zomervakantie voor de spreekwoordelijke deur staat bent u in gedachten misschien al uw…

Lees meer

Sloopauto bijna geheel hergebruikt

Volgens expertisecentrum Autorecycling Nederland (ARN) wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto's in…

Lees meer

MILON bezoekt PROVADA 2013

Afgelopen week bezocht MILON de PROVADA, 'The Real Estate Meeting Point' in de RAI te…

Lees meer

Wet plattelandswoningen

De wet die de introductie van de plattelandswoning regelt, is per 1 januari 2013 in…

Lees meer

Herontwikkeling Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden

Rialto Vastgoedontwikkeling gaat samen met AREA Wonen de Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden herontwikkelen.…

Lees meer

Regionale samenwerking via omgevingsdiensten

De provincie Noord-Brabant draagt per 1 juni 2013 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving…

Lees meer

Mogelijk verbod op asbestdaken of asbestgolfplaten door nieuw asbestbeleid

Het risico dat asbest asbest longkanker of mesothelioom (longvlieskanker of buikvlieskanker) veroorzaakt, is 20 tot…

Lees meer

Heeft uw bedrijf een Natuurbeschermingswet vergunning nodig?

Voor alle bedrijfsactiviteiten dient de stikstofdepositie inzichtelijk gemaakt te worden
Lees meer

MILON feliciteert Grondverzet- en Transportbedrijf Donders met haar vergunning

Grondverzet en transportbedrijf Donders bv., hierna te noemen Donders, te Esbeek is actief in diverse…

Lees meer

MILON heeft deelgenomen aan de Carrièredag Hogeschool HAS Den Bosch

Op 20 maart heeft MILON zich gepresenteerd als leerbedrijf aan ruim 55 organisaties en 2.200…

Lees meer

Robert van Heeswijk stelt zich aan u voor

Op 1 maart jl. heeft Wim van Lith afscheid genomen na het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd
Lees meer

Gemeente Tilburg erkent alle Brabantse bodemkwaliteitskaarten

In een brief van 14 februari 2013 geeft de gemeente Tilburg dat ze sinds 10…

Lees meer

Meer aftrekmogelijkheden met Milieulijst 2013

Het wordt voor bedrijven fiscaal aantrekkelijker om (half)producten te maken uit organisch materiaal
Lees meer

Mark Schalkx stelt zich graag aan u voor

Nieuwe veldwerker ter versterking van de afdeling bodem en collega veldwerkers
Lees meer

MILON wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013!

Voor het nieuwe jaar wensen wij u zowel privé als zakelijk veel voorspoed toe!
Lees meer

Invoer onderzoeksgegevens in bodeminformatiesysteem Nazca-I

Bodemonderzoeksgegevens invoeren in bodeminformatiesysteem Nazca-I
Lees meer

MILON maakt bestemmingsplan voor autobedrijf te Waalre

MILON heeft een bestemmingsplan opgesteld waarmee het mogelijk is om het betreffende pand en de gronden van bestemming te wijzigen
Lees meer

Nulsituatieonderzoek noodzakelijk ook al is grond gesaneerd. Vloeistofdichte vloer geen belemmering

Inleiding Indien een perceel is gesaneerd, wil nog niet zeggen dat geen restverontreiniging aanwezig kan…

Lees meer

Sanering niet volgens saneringsplan is geen reden om niet met evaluatieverslag in te stemmen

Inleiding Centraal bij sanering van de bodem staat het saneringsplan. Daarom is het vreemd dat…

Lees meer
Wim Van Lith

Wim van Lith ontvangt provinciale onderscheiding Hertog Jan

Met trots feliciteren we onze collega Wim van Lith met het ontvangen van de provinciale onderscheiding Hertog Jan!
Lees meer