Ga naar hoofdinhoud
Aanwezigheid van de Japanse duizendknoop vaststellen? Wees er tijdig bij.

Hoe stelt u de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop vast, en hoe kunt u deze plant bestrijden? Wij ondersteunen u graag bij het vaststellen van de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop in de bodem of in partijen grond. Daarnaast leveren we advies over het nemen van passende maatregelen.

De opmars van de Japanse duizendknoop valt niet meer te negeren. De plant komt steeds meer in het nieuws omdat deze extreem lastig te bestrijden is en enorme overlast veroorzaakt. Zo trok gemeente Amsterdam in 2019 voor 8,2 miljoen euro uit voor schade aan monumenten, kades en riolering, veroorzaakt door de Japanse Duizendknoop. Het is daarom essentieel om de aanwezigheid van deze plant tijdig vast te stellen.

Wat is de Japanse Duizendknoop precies?

De Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica) is een sterke woekeraar. De plant heeft een enorme groeikracht, waardoor de wortelstokken in staat zijn verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds kapot te maken. Daarnaast worden inheemse plantensoorten verdrongen en ook het aantal soorten ongewervelde dieren neemt af in door duizendknoop gedomineerde vegetaties.

Bestrijding

De Japanse Duizendknoop is lastig te bestrijden. Dit komt doordat de plant snel groeit, weinig tot geen natuurlijke vijanden heeft en relatief ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen is. Hierdoor kan de plant ook in vrijgekomen partijen grond gevestigd zitten. Bij de verplaatsing van grond met wortelstokken, kunnen delen van de wortelstokken gemakkelijk uitgroeien tot nieuwe planten, zelfs vanaf een diepte van 2 meter. Hierom is het ook van groot belang om te verhandelen partijen grond op de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop te laten onderzoeken. 

 

Wet – en regelgeving

Op dit moment is er in Nederland geen richtlijn of wetgeving over de verwerking van met duizendknoop vervuilde grond. Veel Europese landen (o.a. Duitsland, België en Engeland) en de Europese Unie erkennen dat de Japanse duizendknoop een zeer invasieve exoot is die veel ecologische en materiële schade kan veroorzaken.

Wees er tijdig bij

Hoe eerder u de aanwezigheid constateert en start met bestrijdingsmaatregelen, hoe beter de schade kan worden ingedekt. Zo voorkomt u mogelijk enorme vervolgschade en vertraging bij uw project. Dit is relevant voor bedrijven en gemeenten die grote stukken grond met wilde planten bezitten en in het bijzonder op, of in de buurt van plekken waar Japanse duizendknoop staat.

Aanwezigheid duizendknoop vaststellen

Als expert op het gebied van bodemonderzoeken zijn onze adviseurs op de hoogte van de meest recente protocollen met betrekking tot de Japanse Duizendknoop. Wanneer u vermoeden heeft van aanwezigheid van de Japanse duizendknoop op een stuk land of in een partij grond, ondersteunen wij u graag door middel van passend onderzoek. De plant kan in bloei (ongeveer tussen maart en november) visueel worden vastgesteld. Buiten deze periode kan de aanwezigheid analytisch door middel van een grondanalyse worden vastgesteld. Dit kan op eenvoudige wijze in combinatie met een andere vorm van onderzoek, zoals een partijkeuring of een verkennend bodemonderzoek. Bij grootschalig onderzoek kan de verspreiding op een terrein via mapviewer of uw eigen GIS applicatie inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer wij de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop in uw grond vaststellen, brengen wij u graag in contact met een van onze gecertificeerde partners, die u deze cruciale bestrijding kunt toevertrouwen.

Contact

Weten of dit onderzoek raadzaam voor u is? Voor meer informatie over de duizendknoop en wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met Bram Ketelaars, via bram@milon.nl of via 073-5477253.

 

Bronnen:
https://bestrijdingduizendknoop.nl/

https://www.trouw.nl/nieuws/de-monsterlijke-japanse-duizendknoop-overwoekert-nederland

https://www.parool.nl/nieuws/8-2-miljoen-euro-voor-bestrijding-japanse-duizendknoop