Ga naar hoofdinhoud

Bodem

De aanleiding tot een bodemonderzoek bepaalt in grote lijnen in welke vorm het onderzoek wordt uitgevoerd. Betreft het de aan- of verkoop van onroerend goed, de herinrichting van een (bedrijfs)locatie, het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning, het toepassen van grond of puin of een ondergrondse brandstoftank: elke situatie heeft een ander doel of urgentie en vraagt ander inzicht.

MILON verzorgt alle vormen van bodemonderzoek. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig terugkerende opdrachten.

MILON verzorgt in dit kader o.a.:

 • Asbestinventarisatie SC-540
 • Historisch onderzoek NEN 5725
 • Vooronderzoek
 • Oriënterend bodemonderzoek
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
 • Nulsituatie onderzoek
 • Eindsituatie onderzoek
 • Aanvullend bodemonderzoek
 • Afperkend bodemonderzoek
 • Nader bodemonderzoek
 • Deklaagonderzoek
 • Nader onderzoek NTA 5755
 • Waterbodemonderzoek NEN 5720
 • GPS inmeten dwarsprofielen en slibdikte waterbodem
 • Grondwateronderzoek
 • Saneringsonderzoek
 • Milieukundige begeleiding
 • Asbest in grond NEN 5707
 • Asbest in puin NEN 5897
 • Metingen met handheld XRF
 • Partijkeuring grond 1001
 • GPS inmeten en opstellen DTM (Digitale Terrein Modellen)
 • Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen 1002
 • Partijkeuring vormgegeven bouwstoffen 1003
 • Asfaltonderzoek
 • Funderingsonderzoek
 • Doorlatendheidsonderzoek (K-waarde)
 • Watertoets
 • Geohydrologisch onderzoek
 • Infiltratie-onderzoek

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Marc Jansen bereikbaar via marc@milon.nl of 073-547 72 53.

Marc Jansen