Skip to content

Deelname initiatief

Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat de gemeente per saldo geen CO2 meer wil uitstoten. CO2 neutraliteit kan worden bewerkstelligd door een combinatie van energiebesparing, duurzame opwekking en compensatie van de CO2-uitstoot.

Masterclass CO2

MILON heeft zich in 2023 ten doel gesteld om een Masterclass CO2 te organiseren (de eerste ontbijtsessie heeft reeds plaatsgevonden) in samenwerking met de overkoepelende ondernemersvereniging (POM) van Meierijstad. Bedoeling is om een gezamenlijke inspanning te leveren om aangesloten bedrijven CO2 bewust te maken conform de CO2 prestatieladder. Op Grond van de wisselwerking met andere bedrijven kunnen aanvullende ideeën en maatregelen ontstaan.

Zonnepark Vlagheide

Onlangs heeft de gemeente Meierijstad partijen gevraagd om plannen in te dienen voor de ontwikkeling van zonneparken die duurzame energie kunnen wekken en binnen het gemeentelijk gebied vallen, waarbij de totale oppervlakte van een zonnepark de grens van 50 hectare niet dient te overschrijden.

In nauwe samenwerking met lokale ondernemingen, zoals BTL en MILON, wil Afvalzorg een concept plan voorleggen, dat een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste doelstelling van de gemeente Meierijstad om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

Afvalzorg beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op voormalige stortplaats Vlagheide als een belangrijk startpunt, om daarna ook andere gewenste ontwikkelingen door middel van een groenexploitatie op deze prachtige locatie in samenspraak te realiseren. Wij zijn van mening dat naast het zonnepark tal van maatschappelijke functies op deze locatie geïntegreerd kunnen worden, die het landschap, de omwonenden, milieu en verdere doelstellingen, die de gemeente Meierijstad zichzelf heeft gesteld ten goede komen.

Wat ons betreft is zonnepark Vlagheide een prachtige start van een duurzame transitie, waar we graag aan bij willen dragen.

Overige deelname initiatieven

  • Door gebruik te maken van de duurzame elektrische pakketdiensten van Groenbezorgen bv worden (post)pakketten op de fiets getransporteerd, waarmee onze CO2 uitstoot op het gebied van transport gereduceerd wordt, zie https://www.groenbezorgen.nl/ .
  • MILON is aangesloten bij de Vereniging voor Milieuadviesbureaus (VVMA) en is een samenwerking aangegaan met de milieulaboratoria AL-West, SGS en Eurofins om minder afval te produceren.
  • Onze directeur Patrick Trikels is als mentor verbonden aan NLgroeit. NLgroeit is een platvorm voor beginnende ondernemers waarbij Patrick zijn kennis deelt onder meer op het gebied van duurzaam ondernemen, zie https://nlgroeit.nl/mentoren/patrick-trikels/ .

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.