Ga naar hoofdinhoud

Deelname initiatief

Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat de gemeente per saldo geen CO2 meer wil uitstoten. CO2 neutraliteit kan worden bewerkstelligd door een combinatie van energiebesparing, duurzame opwekking en compensatie van de CO2-uitstoot.

Onlangs heeft de gemeente Meierijstad partijen gevraagd om plannen in te dienen voor de ontwikkeling van zonneparken die duurzame energie kunnen wekken en binnen het gemeentelijk gebied vallen, waarbij de totale oppervlakte van een zonnepark de grens van 50 hectare niet dient te overschrijden.

In nauwe samenwerking met lokale ondernemingen, zoals BTL en MILON, wil Afvalzorg een concept plan voorleggen, dat een grote bijdrage kan leveren aan de gewenste doelstelling van de gemeente Meierijstad om in 2050 CO2 neutraal te zijn.
Afvalzorg beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op voormalige stortplaats Vlagheide als een belangrijk startpunt, om daarna ook andere gewenste ontwikkelingen door middel van een groenexploitatie op deze prachtige locatie in samenspraak te realiseren. Wij zijn van mening dat naast het zonnepark tal van maatschappelijke functies op deze locatie geïntegreerd kunnen worden, die het landschap, de omwonenden, milieu en verdere doelstellingen, die de gemeente Meierijstad zichzelf heeft gesteld ten goede komen.

Wat ons betreft is zonnepark Vlagheide een prachtige start van een duurzame transitie, waar we graag aan bij willen dragen.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.