Skip to content

Missie

Onderstaande missie is de basis voor MILON:

  • MILON is in de ogen van klant en relatie een deskundige, veelzijdige, actieve en professionele onderneming op het gebied van bodem, bouwstoffen en milieu
  • MILON wil haar opdrachtgevers, bedrijven, organisaties, overheden en particulieren, werk en zorg uit handen nemen
  • MILON voorziet haar opdrachtgevers van actuele, deugdelijke, deskundige en gecertificeerde adviezen en rapportages
  • MILON dient de belangen van de opdrachtgevers door efficiënt en effectief te handelen. Daarbij de continue veranderende wet- en regelgeving als basis nemend en het belang van de leefomgeving, waarin we wonen, werken en verblijven scherp in het vizier houdend
  • MILON onderkent en handelt naar de verantwoordelijkheid zoals die geldt voor volksgezondheid, natuur en milieu. Voor leveranciers en onderaannemers is MILON een prettige, zakelijke partner. MILON maakt heldere afspraken en komt die ook na. MILON werkt aan een goede samenwerking met leveranciers, onderaannemers en overheden

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen via info@milon.nl of 073-547 72 53.