Ga naar hoofdinhoud

Klachten

Een opdrachtgever dient in geval van een klacht over de uitvoering van activiteiten die vallen binnen de reikwijdte van de BRL SIKB 2000 zich in eerste instantie te wenden tot onze organisatie (MILON) en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie-instelling, in dit geval Normec Certification.

Normec Certification B.V. is telefonisch bereikbaar via: 0345-585000 of per e-mail via: info-cert@normec.nl.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bram Ketelaars bereikbaar via bram@milon.nl of 073-547 72 53.