Klachten

Een opdrachtgever dient in geval van een klacht over de uitvoering van activiteiten die vallen binnen de reikwijdte van de BRL SIKB 2000 zich in eerste instantie te wenden tot onze organisatie (MILON) en zo nodig in tweede instantie tot de certificatie-instelling, in dit geval Eerland Certification.

Eerland Certification is telefonisch bereikbaar via: 0345-585000 of per e-mail via: info@eerlandcertification.nl.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bas van Bree bereikbaar via bas@milon.nl of 073-547 72 53.

Bas-van-Bree-MILON