Certificering

MILON is gecertificeerd en voldoet aan kwaliteitsvoorwaarden en protocollen, passend in deze sector. Zo is MILON gecertificeerd conform ISO 9001 en VCA** en erkend door het Ministerie van I&W voor:

 • BRL SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”,
  protocol 1001, 1002 en 1003
 • BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”,
  protocol 2001, 2002, 2003 en 2018
 • BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen,
  ingrepen in de waterbodem en nazorg”
  protocol 6001, processturing en verificatie

Bekijk daarnaast de erkenningen van Bodemplus en ons CO₂-Bewust Certificaat.

milon normec certificaten5

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bram Ketelaars bereikbaar via bram@milon.nl of 073-547 72 53.

Foto-Bram-Ketelaars-MILON