Skip to content

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM)

MILON als uw KAM-coördinator

ISO 9001, ISO 14001 en VCA
De zorg voor KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden (veiligheid) en milieu) neemt een belangrijke plaats in bij het ondernemingsbeleid van steeds meer grond-, weg- en waterbouwers, sloopbedrijven en afvalverwerkers. Vele van deze bedrijven beschikken inmiddels over een KAM-zorgsysteem zoals bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteitsbeleid), ISO 14001 (milieuzorg) en VCA (veiligheidssysteem) of zijn van plan om het in de bedrijfsvoering te implementeren. Om u te ondersteunen bij het verder ontwikkelen, controleren, optimaliseren en/of implementeren van een integraal KAM-zorgsysteem, is een KAM-coördinator onmisbaar.

KAM-coördinator
De KAM-coördinator die MILON u kan leveren, is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen uw bedrijf. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het voorstellen en doorvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, risico inventarisaties, voortschrijdend inzicht en klachten van belanghebbenden. Daarnaast is de KAM-coördinator verantwoordelijk voor de toetsing en de naleving van voornoemde zorgsystemen (in- en externe audits, werkplekinspecties, meting en monitoring van gegevens). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de directie, vaak voorzien van aanbevelingen voor verbetering. Ook onderhoud de KAM-coördinator desgewenst de contacten met de belanghebbenden van het bedrijf op het gebied van KAM.

Beoordelingsrichtlijnen (BRL) 2506, 9335, en SVMS 007
Ook bij het opzetten en onderhouden van de beoordelingsrichtlijnen 2506, 9335, en SVMS 007 kan MILON, als KAM-coördinator, u van dienst zijn.

Digitale managementsysteem
In het huidige tijdperk is digitale ondersteuning onmisbaar. Om te kunnen voldoen aan de diverse normen, zoals ISO 9001, VCA of BRL 2506 wordt een digitaal managementsysteem voor u ingericht. Het voldoen aan een norm wordt daarmee niet alleen makkelijker, het managementsysteem is ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Normgerelateerde zaken die moeilijk lijken worden hierdoor makkelijk gemaakt!

CO2 Prestatieladder (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO))
Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat uw bedrijf inzicht geeft in de mate waarin u bezig bent met CO2-reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met de CO2 Prestatieladder kunt u dat inzichtelijk en aantoonbaar maken. Lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst en gunningsvoordeel bij aanbestedingen zijn het resultaat! Hoe hoger het niveau op de CO2 Prestatieladder, hoe groter het voordeel bij aanbesteding van een project. MILON kan u begeleiden bij het verkrijgen en behouden van een hoog niveau op de CO2 Prestatieladder. Met een praktisch en beknopt digitaal CO2 systeem geven wij u inzicht in verbruik en kosten van energie en emissie, zoals het brandstofverbruik van het wagenpark en verbruik van gas en elektriciteit. Met dit inzicht bieden wij naast de CO2 Prestatieladder ook de mogelijkheid doelstellingen te formuleren en maatregelen in gang te zetten om besparingen te realiseren.

Milieucoördinator
Uiteraard kan MILON in de rol van KAM-coördinator; die bekend is met uw bedrijfsactiviteiten, natuurlijk ook prima optreden als milieucoördinator en zorg dragen voor alle relevante milieuzaken, zoals de milieuvergunning en het behartigen van uw belangen bij de overheid. De inzet van de milieucoördinator is afhankelijk van uw bedrijfsomvang en wensen op milieugebied.

Waarom MILON?
MILON staat garant voor actuele kennis van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De allernieuwste ontwikkelingen worden meegenomen bij het uitvoeren van diverse processen waarbij er sprake is van een kruisbestuiving tussen de BRL’s, ISO-systemen en MVO.

MILON kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Dit betekent dat onze adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn. Onze adviseur blijft daarbij opereren als continue vraagbaak, zodat specifieke kennis ten aanzien van milieu en arbo altijd aanwezig is.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.