Skip to content

MILAB

Per 24 februari 2016 heeft MILON haar advieswerkzaamheden op gebied van bodem en bouwstoffen uitgebreid met een eigen onderzoekslaboratorium. Onder de naam MILAB zijn activiteiten gestart die tot doel hebben bestaande en nieuwe klanten snel en efficiënt te ondersteunen bij onderzoek naar producteigenschappen van bouw- en afvalstoffen. Deze onderzoeken kunnen zowel worden uitgevoerd in het kader van reguliere productiecontroles als in het kader van productinnovatie.

MILAB staat u graag terzijde bij het uitvoeren van onderzoek naar civieltechnische parameters en beschikt in combinatie met moederbedrijf MILON over alle mogelijkheden om civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek optimaal te combineren.

MILAB

Bekijk de vernieuwde website milab.nl om meer te lezen over MILAB en wat ze voor u kunnen betekenen.

Per 23-02-2022 is MILAB officieel geaccrediteerd door de RVA. De deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van MILAB is daarbij beoordeeld. Analyses kunnen nu in het eigen laboratorium worden uitgevoerd, waardoor processen nog sneller kunnen verlopen.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Erik Bevers bereikbaar via erik@milab.nl of 073-3034179.