Skip to content

WEEELABEX-certificatie

WEEELABEX
In Nederland heeft de wetgever bepaald dat het transporteren en verwerken van elektronische apparatuur verantwoord en veilig (voor zowel milieu als mens) moet geschieden. Daartoe is aansluiting gevonden bij de WEEELABEX standaard. Enerzijds biedt deze norm beperkingen omdat er gewerkt moet worden volgens voorgeschreven eisen. Anderzijds biedt de norm kansen. Onze filosofie is dat een bedrijf altijd de mogelijkheden en middelen heeft om aan de eisen te kunnen voldoen. In dat kader is het interessant om het WEEELABEX certificaat te behalen voor de logistieke processen en de verwerking van elektronische apparatuur.

Nieuwe norm
Vanaf 1 juli 2015 wordt het wettelijk verplicht om over een passend WEEELABEX certificaat te beschikken wil men elektronische apparatuur transporteren en/of verwerken. Er zijn verschillende varianten van de WEEELABEX standaard, voor verwerking en voor de logistieke operatie. De norm stelt eisen aan met name milieubeheersing en veiligheid. In dat kader dienen er structurele maatregelen genomen te worden op gebied van risicoanalyse en beheersing (vergelijkbaar met ISO 9001, ISO 14001 en VCA).

Wel of niet certificeren
Voordat er een certificeringstraject opgestart wordt, moet er een beslissing worden genomen of u uw bedrijf wel of niet WEEELABEX wilt laten certificeren. Wanneer u niet WEEELABEX gecertificeerd bent, mag u per 1 juli 2015 geen elektrische of elektronische apparaten meer verwerken. Het gecertificeerd zijn brengt echter kosten met zich mee. Het is logisch dat de kosten van gecertificeerd zijn moeten opwegen tegen de baten.

Begeleiding door MILON
Inmiddels hebben we de eerste WEEELABEX certificeringen al succesvol begeleidt. Dat hebben we gedaan samen met KVGM Improvement Solutions.

Interesse?
Indien het voor uw bedrijf interessant om het WEEELABEX certificaat te behalen, neem dan contact op met Robert van Heeswijk van ons bureau. U kunt hem bereiken via 06-51805224 en robert@milon.nl.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.