Skip to content
milon japanse duizendknoop vaststellen

Aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop vaststellen? Wees er tijdig bij.

Hoe stelt u de aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop vast, en hoe kunt u deze plant bestrijden? Wij ondersteunen u graag bij het vaststellen van de aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop in de bodem of in partijen grond. Daarnaast leveren we advies over het nemen van passende maatregelen.

De opmars van de Aziatische duizendknoop valt niet meer te negeren. De plant komt steeds meer in het nieuws omdat deze extreem lastig te bestrijden is en enorme overlast veroorzaakt. Zo trok gemeente Amsterdam in 2019 voor 8,2 miljoen euro uit voor schade aan monumenten, kades en riolering, veroorzaakt door de Aziatische duizendknoop. Het is daarom essentieel om de aanwezigheid van deze plant tijdig vast te stellen.

Wat is de Aziatische duizendknoop precies?

De Aziatische duizendknoop (Fallopia Japonica) is een sterke woekeraar. De plant heeft een enorme groeikracht, waardoor de wortelstokken in staat zijn verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds kapot te maken. Daarnaast worden inheemse plantensoorten verdrongen en ook het aantal soorten ongewervelde dieren neemt af in door duizendknoop gedomineerde vegetaties. Naast de Aziatische duizendknoop komen in Nederland ook de Afghaanse, Sachalinese en bastaardduizendknoop voor. Deze vier soorten worden aangeduid als Aziatische duizendknopen. Er is weinig verschil tussen de soorten met betrekking tot de schade die ze kunnen veroorzaken en de bestrijding ervan.

Bestrijding

De Aziatische duizendknoop is lastig te bestrijden. Dit komt doordat de plant snel groeit, weinig tot geen natuurlijke vijanden heeft en relatief ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen is. Hierdoor kan de plant ook in vrijgekomen partijen grond gevestigd zitten. Bij de verplaatsing van grond met wortelstokken, kunnen delen van de wortelstokken gemakkelijk uitgroeien tot nieuwe planten, zelfs vanaf een diepte van 2 meter. Hierom is het ook van groot belang om te verhandelen partijen grond op de aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop te laten onderzoeken. Ook bij de ontwikkeling van locaties die verdacht zijn op het voorkomen van duizendknoop is het goed om te inventariseren of de duizendknoop ook daadwerkelijk aanwezig is.

 Wet – en regelgeving

Op dit moment is in Nederland geen richtlijn of wetgeving over de verwerking van met duizendknoop vervuilde grond. Veel Europese landen (onder andere Duitsland, België en Engeland) en de Europese Unie erkennen dat de Aziatische duizendknopen  zeer invasieve exoten zijn die veel ecologische en materiële schade kunnen veroorzaken.

Wees er tijdig bij

Hoe eerder u de aanwezigheid constateert en start met bestrijdingsmaatregelen, hoe beter de schade kan worden ingedekt. Zo voorkomt u mogelijk enorme vervolgschade en vertraging bij uw project. Dit is relevant voor bedrijven en gemeenten die grote stukken grond met wilde planten bezitten en in het bijzonder op, of in de buurt van plekken waar Aziatische duizendknoop staat.

Aanwezigheid duizendknoop vaststellen

Als expert op het gebied van bodemonderzoeken zijn onze adviseurs op de hoogte van de meest recente onderzoekstechnieken en regelgeving Aziatische duizendknoop. Wanneer u vermoeden heeft van aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop op een stuk land of in een partij grond, ondersteunen wij u graag door middel van passend onderzoek. De plant kan in bloei (ongeveer van mei tot oktober) visueel worden vastgesteld. Buiten deze periode kan de aanwezigheid met een grondanalyse worden vastgesteld. Dit kan op eenvoudige wijze in combinatie met een andere vorm van onderzoek, zoals een partijkeuring of een verkennend bodemonderzoek.

Wij maken hierbij gebruik van de ‘Onderzoeksmethode voor Aziatische duizendknopen’ van de VVMA en VKB.

Bij grootschalig onderzoek kan de verspreiding op een terrein via Qgis uw eigen GIS applicatie inzichtelijk worden gemaakt.

Wanneer wij de aanwezigheid van de Aziatische duizendknoop in uw grond vaststellen, brengen wij u graag in contact met een van onze partners, die u deze cruciale bestrijding kunt toevertrouwen.

MILON beschikt ook over de nodige kennis en ervaring bij het begeleiden van de verwijdering en ontgraving van Aziatische duizendknoop.

Contact

Weten of dit onderzoek raadzaam voor u is? Voor meer informatie over de Aziatische duizendknoop en wat wij voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met Jeffrey van Hout, via jeffrey@milon.nl of via 073-5477253.

 

Bronnen:
https://bestrijdingduizendknoop.nl/

https://www.trouw.nl/nieuws/de-monsterlijke-japanse-duizendknoop-overwoekert-nederland

https://www.parool.nl/nieuws/8-2-miljoen-euro-voor-bestrijding-japanse-duizendknoop