Skip to content
Milon

MlLON, De Roever en MILAB richten ondernemingsraad op

Ondernemingsraad (OR), een belangrijke stap in het versterken van de medezeggenschap en betrokkenheid van haar werknemers. De OR bestaat uit vijf toegewijde leden: Richard Cooper, Eric Martens, Raoul Hagenbeek, Linda Roskes en Mark Bergmans.

Met de overname van De Roever vorig jaar, waarbij De Roever Omgevingsadvies onderdeel werd van de Groep, ontstond de behoefte een OR in te stellen. Daarnaast bestaat de wettelijke verplichting een OR mogelijk te maken voor ondernemingen met 50 of meer werknemers. Een voorbereidingscommissie werd in het leven geroepen om de vorming van de OR binnen de groep te sturen.

In september kregen werknemers de gelegenheid zich verkiesbaar te stellen, wat resulteerde in de officiële benoeming van vijf leden tot de OR. Na een grondige overdracht vanuit de voorbereidingscommissie stond de eerste taak van de OR in het teken van het opstellen van het reglement van de ondernemingsraad.

Een van de functies van de OR is het beoordelen van en adviseren over de begroting voor het komende jaar. De gedeelde begroting biedt de OR de mogelijkheid feedback te geven en advies uit te brengen, waardoor werknemers een directe bijdrage kunnen leveren aan de strategische koers van de organisatie.

Een ander belangrijk agendapunt voor de OR is het recente medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit onderwerp zal uitvoerig worden besproken, en de OR zal ook hier advies uitbrengen.

Om hun rol binnen de organisatie, medezeggenschap en adviserende functie te versterken, zal de voltallige OR begin volgend jaar deelnemen aan een cursus. Zo kunnen de OR-leden hun kennis verdiepen en effectief opereren ten behoeve van iedereen binnen de organisatie.

Op de foto (van links naar rechts): Richard Cooper (OR-lid), Eric Martens (OR-lid), Raoul Hagenbeek (OR-lid), Linda Roskes  (OR-lid), Patrick Trikels (directeur), Mark Bergmans (OR-lid) en Jelle van den Berk (MT vertegenwoordiging)