Skip to content

CO2-prestatieladder

MILON (lees MILON, MILAB en De Roever) is al sinds 2013 gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Jaarlijks worden onze CO2-Footprint en onze CO2-Prestaties gepubliceerd op de websites van respectievelijk MILON en De Roever Omgevingsadvies.

Zo bedroeg onze footprint in 2022 120 ton CO2 en in 2023 105 ton CO2 (een reductie van 12,5 %). Het gros hiervan wordt veroorzaakt door brandstoffen voor zakelijk verkeer. Logisch, gezien transport vanwege bodemonderzoek en klantbezoek voor milieuadvies ons meest significante milieuaspect is.

Onze relatieve CO2-uitstoot laat een goede tendens zien. Per 1 juli 2018 heeft MILON het nieuwe kantoorpand in Veghel gebruik genomen om de verdere groei van de organisatie mogelijk te maken. Dit werd in 2022 kracht bijgezet door de overname van De Roever Omgevingsadvies. Ondanks de groei in personeel, orders en omzet hebben we een lagere relatieve uitstoot weten te bereiken dan in 2013 het geval was. Dit is vooral te danken aan bewustwording en het nemen van energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en de inzet van elektrische voertuigen en groene stroom.  Op basis van de orders is een verbetering gerealiseerd van 53% ten opzichte van het basisjaar 2013 en op basis van de omzet is zelfs een verbetering van 73% gerealiseerd. Daarmee zijn onze vooraf bepaalde doelstellingen ruimschoots behaald.

Omdat MILON een zo laag mogelijke milieubelasting nastreeft, zijn er voor de komende 3 jaar nieuwe doelstellingen geformuleerd: een relatieve CO2-reductie realiseren van 10% in de periode 2023-2025 ten opzichte van 2020. De wijze waarop we dat willen doen vind je op onze website.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via r.van.heeswijk@deroever.nl  of via 073-5477253.