Skip to content

MILON bereidt zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet

Gaat de Omgevingswet nu toch echt in per 1 januari 2024? Zoals bij elke grote verandering, zijn er uitdagingen. Minister Hugo de Jonge heeft op 24 oktober enkele kritische noten beantwoord over de Omgevingswet en erkent dat het proces niet zonder slag of stoot verloopt. Zoals hij terecht opmerkt:  ‘Gaat het vlekkeloos? Nee. Gaat het verantwoord: Ja.’

De Eerste Kamer heeft toch nog grote zorgen over of de decentrale overheden voldoende zijn toegerust voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari. Volgens de Eerste Kamer wordt er ondanks eerdere toezeggingen van de minister, niet voldaan aan de minimale eisen voor uitvoeringskwaliteit van onder andere het DSO bij de inwerkingtreding. Op 31 oktober is er door een meerderheid van de Eerste Kamer een motie ingediend waarin Hugo de Jonge wordt opgeroepen zo snel mogelijk met de koepels van de decentrale overheden in gesprek te gaan over het signaal vanuit de Eerste kamer. Ook geeft de motie de minister de aanbeveling de invoering weer uit te stellen.

Lees verder...