Skip to content

MILON bereidt zich voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet

Gaat de Omgevingswet nu toch echt in per 1 januari 2024? Zoals bij elke grote verandering, zijn er uitdagingen. Minister Hugo de Jonge heeft op 24 oktober enkele kritische noten beantwoord over de Omgevingswet en erkent dat het proces niet zonder slag of stoot verloopt. Zoals hij terecht opmerkt:  ‘Gaat het vlekkeloos? Nee. Gaat het verantwoord: Ja.’

De Eerste Kamer heeft toch nog grote zorgen over of de decentrale overheden voldoende zijn toegerust voor de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari. Volgens de Eerste Kamer wordt er ondanks eerdere toezeggingen van de minister, niet voldaan aan de minimale eisen voor uitvoeringskwaliteit van onder andere het DSO bij de inwerkingtreding. Op 31 oktober is er door een meerderheid van de Eerste Kamer een motie ingediend waarin Hugo de Jonge wordt opgeroepen zo snel mogelijk met de koepels van de decentrale overheden in gesprek te gaan over het signaal vanuit de Eerste kamer. Ook geeft de motie de minister de aanbeveling de invoering weer uit te stellen.

Dit gaat er veranderen
Hoewel de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in januari 2024 ingaat, bereiden wij ons nu al voor op de invoering ervan. Een voorbeeld hiervan is dat er nu geen volumebeperking is voor partijkeuringen volgens protocol 1002 (niet-vormgegeven bouwstoffen). Vanaf 1 januari 2024 geldt een maximum van 10.000 ton. Dit betekent dat als je van plan bent om een partij te keuren en deze (mogelijk) na de jaarwisseling zal worden gebruikt, de partij nu al in deelpartijen moet worden opgesplitst.

Voor saneringswerkzaamheden heeft de Omgevingswet invloed op de manier waarop saneringsplannen en BUS-meldingen worden behandeld. Saneringsplannen en BUS-meldingen die vóór 1 januari 2024 worden ingediend, vallen nog onder het oude regime. Vanaf 1 januari 2024 wordt een melding gedaan in het kader van de Omgevingswet, bekend als een MKB-plan. Deze melding bevat dezelfde informatie als het saneringsplan en de werkzaamheden worden onveranderd uitgevoerd volgens de BRL6000 en BRL7000-richtlijnen. Een opvallend voordeel van de nieuwe procedure is de verkorte doorlooptijd. Terwijl BUS-meldingen momenteel een termijn van 5 weken hebben en saneringsplannen 12 tot 18 weken in beslag kunnen nemen, geldt voor MKB-plannen een proceduretijd van slechts 4 weken.

Seminar 29 november
Binnenkort organiseren we diverse seminars om al onze collega’s volledig op de hoogte te brengen van de nieuwe regels. Ook jij kan je nog aanmelden voor ons seminar op 29 november door een mail te sturen naar info@milon.nl. Deelname is kosteloos.

Kortom, hoewel de transitie naar de Omgevingswet niet zonder uitdagingen is, kun je erop vertrouwen dat MILON goed is voorbereid. Samen gaan we deze veranderingen met verantwoordelijkheid tegemoet.