Skip to content

Expeditie De Vlagheide KNAG GeoWeek

Op maandag 28 mei 2018 heeft MILON deelgenomen aan de KNAG GeoWeek. In dit kader was een expeditie voorbereid met als onderwerp de voormalige stortplaats De Vlagheide te Schijndel. Met veel enthousiasme hebben een drietal leerlingen uit Wijbosch kennisgemaakt met MILON en de geschiedenis van De Vlagheide. Onder begeleiding van een ouder en een medewerker van MILON hebben de deelnemende leerlingen per fiets een ronde om de Vlagheide gereden en zijn ze ook bovenop de voormalige stortplaats geweest. MILON heeft met veel plezier een bijdrage geleverd aan de KNAG GeoWeek!