Skip to content

Kennisbijeenkomst tijdelijk handelingskader PFAS

Op de dag dat MILON een kennisbijeenkomst over het tijdelijk handelingskader PFAS organiseerde, trok bouwend Nederland naar Den Haag om haar onvrede over ditzelfde thema te uiten.

Met de bijeenkomst heeft MILON een platform geboden waar belanghebbenden kennis konden delen in de PFAS problematiek. Vanwege de enorme belangstelling was MILON uitgeweken naar de Noordkade in Veghel, zodat aan de ruim 150 belangstellenden een plek kon worden geboden. Wij kijken trots terug op een gezellige en geslaagde dag, waar sprekers uit verschillende vakgebieden een veelzijdige en interessante uiteenzetting hebben gegeven en er tevens ruimte voor discussie was.

Door de adviseurs van MILON en sprekers van SYNLAB, Gemeente Rotterdam, en Omgevingsdienst Brabant Noord werd het thema van verschillende kanten belicht. Hieruit kwam naar voren dat verschillende sectoren op andere manieren problemen ondervinden en allemaal met onzekerheid zitten. Dit zorgde voor meer onderling inlevingsvermogen en een beter beeld van de complexiteit van de situatie.

Geen van de sprekers had ‘de gouden oplossing.’ Zij riepen op tot samenwerking en begrip voor elkaar. Omgevingsdiensten (en grote gemeentes) hebben gegevens nodig om beleid te maken, terwijl onderzoeken van bedrijven stilliggen tot er een beleid is. Een cirkel die doorbroken moet worden door kennis te delen. Tot de bekendmaking van de nieuwe norm blijft er onzekerheid, die ook na bekendmaking niet meteen weg zal zijn. Echter heeft iedereen met PFAS te maken, en staat niemand er alleen in.

Omdat MILON gelooft in kennis delen en elkaar versterken zijn de slides van de presentatie beschikbaar via www.milon.nl/downloads.