Skip to content

MILON begeleidt ruimtelijke procedure hotel tijdelijke werknemers Veghel

Door de toenemende mate waarin onze economie een beroep doet op tijdelijke werknemers, veelal afkomstig uit Midden- en Oost-Europa, is een nieuw huisvestingsvraagstuk ontstaan, namelijk een groeiende behoefte aan tijdelijke huisvesting. Vanwege het ontbreken van grootschalige huisvestingsmogelijkheden ontstaan regelmatig minder ideale oplossingen die kunnen leiden tot misstanden, leefbaarheidsproblemen en dubbele afhankelijkheid als huisvesting plaatsvindt bij de werkgever zelf.

De reguliere woningmarkt is voor deze tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot hen die de intentie hebben in Nederland hun toekomst op te bouwen, niet interessant. De vraag dringt zich dan ook op hoe kan worden voorzien in de behoefte aan passende huisvesting van tijdelijke werknemers.

Om voor dit probleem een oplossing te bieden, is een horecaondernemer in Veghel voornemens een hotel te bouwen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers op zijn perceel aan de NCB-Laan 95-99 te Veghel.

Het college van burgemeester en wethouders van Veghel heeft dit voornemen aangeduid als een positieve ontwikkeling om het huisvestingsprobleem deels op te lossen en vindt het tevens een goede invulling van het betreffende, nu nog, braakliggende terrein.

Het bouwplan heeft betrekking op de bouw van een hotel naast het reeds bestaande horecabedrijf Ambiance. Voor het pand van Ambiance zelf wordt, naast het huidige gebruik, de mogelijkheid geschapen om dit te gebruiken voor recreatieve doeleinden ten behoeve van de gasten van de verschillende gebouwen. Vanuit de Ambiance zullen tevens diverse hotelfuncties worden verzorgd zoals receptie, in- en uitcheckbalie, een restaurant en personeelsvoorzieningen.

MILON heeft zorg gedragen voor een gedegen uitwerking van de bijbehorende ruimtelijke procedure inclusief alle noodzakelijk (milieu)onderzoeken zoals bijvoorbeeld milieuzonering, externe veiligheid, bodem, geur en watertoets.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Koen van Ham via koen@milon.nl of 073-5477253.