Skip to content

Omgevingswet pakt duur uit voor puinbrekers, slopers en recyclebedrijven

Voor een circulaire economie is het belangrijk dat beton aan het einde van de levensduur volledig wordt hergebruikt. Vanuit het Betonakkoord is voor 2030 als doel gesteld dat 100% van het betonpuin moet worden hergebruikt in nieuw beton.

Maar de Omgevingswet, die op 1 januari 2023 ingaat, brengt nieuwe problemen met zich mee. Puinbrekers, slopers en recyclebedrijven mogen hun werkzaamheden dan niet meer in de buitenlucht uitvoeren. Het gaat dan voornamelijk om recyclebedrijven met installaties op een vaste locatie. Deze installaties zouden dus volledig overkapt moeten worden, wat een groot kostenplaatje met zich meebrengt.

Recyclebedrijven en brancheverenigingen hopen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de overkappingsplicht nog aanpast. Anders zal de prijs van gerecycled bouwmateriaal stijgen. Toch begrijpen ze de zorgen van de overheid, aangezien het breken van puin gepaard gaat met veel stof en geluid.

Bron: https://www.cobouw.nl/307328/zet-overkappingsplicht-in-omgevingswet-straks-een-streep-door-circulair-beton