Skip to content

Quickscan flora en fauna bij De Roever Omgevingsadvies

Wanneer er bij een ruimtelijke ingreep wordt gesloopt, gebouwd of gerenoveerd, dan is een quickscan flora en fauna vaak wettelijk verplicht. Een ecologische quickscan brengt de effecten van uw project op de mogelijk aanwezige flora en fauna in kaart. Daarnaast wordt gekeken of er een vervolgonderzoek nodig is, en welke maatregelen u kunt treffen om het project toch snel tot uitvoering te brengen.

Door de nieuwe expertise die aanwezig is op het gebied van ecologie kunt u voor het uitvoeren van quickscans flora en fauna terecht bij De Roever omgevingsadvies. Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Ronny Keetels via 06-53140532 of r.keetels@deroever.nl