Skip to content

Terug- en vooruitblik door Patrick Trikels

Allereerst wil ik graag alle opdrachtgevers van MILON, MILAB en De Roever, onze relaties en onze medewerkers alle goeds en een succesvol 2023 wensen.  

2022: Wat een jaar was dat!

Ondanks dat begin 2022 de laatste coronamaatregelen vervielen, waren er al snel andere problemen door de oorlog in Oekraïne en de daarop volgende energie- en prijsstijgingen. Het is onduidelijk hoe de oorlog en de gevolgen zich gaan ontwikkelen. We hebben onze verantwoordelijkheid als werkgever daarin genomen en onze medewerkers een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden en een passende indexering.

Nu eerst terug naar het begin van het afgelopen jaar. In het begin van 2022 waren we nog druk met de onderhandelingen voor de overname van De Roever Omgevingsadvies. Vorige maand, op 9 december, is de voltallige ploeg verhuist van Schijndel naar Veghel en mede hierdoor is het voor De Roever een bewogen jaar geweest met veel veranderingen. Het is een stabiele en betrouwbare groep gebleken die groeiende is in het aantal medewerkers op agrarisch gebied, geluid, stikstof, maar ook in nieuwe diensten zoals ecologische quickscans.

Bij MILAB hebben we begin 2022 ons felbegeerde accreditatie behaald. Door het team is hard gewerkt aan dit bijzonder intensieve proces en dat is door het accreditatieteam ook benadrukt vanwege de hoge kwaliteit en beperkte afwijkingen. Om puinbrekers, afvalverwerkers en recycleaars de juiste kwaliteit van analyses en advies te bieden, heeft een flinke verbouwing plaats gevonden, die in december 2022 volledig is afgerond. Een opening zal nog volgen, want dit prachtige resultaat willen we graag laten zien.

MILON was de spil tussen de overname van De Roever, de accreditatie van MILAB en de verbouwing. Veel interne diensten en ondersteuning is geleverd aan de 2 andere bedrijven, waaronder ICT en facilitair. En ondertussen was de winkel “gewoon” open want de druk was (en is) nog steeds hoog. Het behouden en vinden van goed gekwalificeerde mensen voor de totale organisatie is een continu proces.

In Veghel zijn we nu verenigd en werken we met 65 medewerkers samen. De Roever vormt samen met MILON en MILAB een unieke club van mensen met zeer uiteenlopende expertises en kennis wat leidt tot meer en ook nieuwe diensten. Het is een smeltkroes van beleid, keuren, toezicht en analyseren, maar ook vergunningen, berekenen, bepalen en adviseren. Doorat we bijzonder goed bekend zijn bij zowel het bedrijfsleven als de overheid, willen we graag gebruik maken van de aanwezige kennis, kunde en cultuurverschillen aan “beide zijde van de tafel”. Hierdoor kunnen we zaken voor onze opdrachtgevers voor elkaar krijgen waar zij, maar vooral ook onze medewerkers trots op kunnen zijn.

2023: Wat een jaar wordt dit?