Skip to content

Voorkomen is beter dan voor komen

Wanneer een bedrijf ervan verdacht wordt een milieudelict te hebben gepleegd, zoals het storten van een afvalstof, het illegaal kappen van bomen of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder een daarvoor vereiste vergunning, dan worden deze overtredingen strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten en strafrechtelijk gesanctioneerd. Niets nieuws. Het is echter een kwestie van tijd dat bestuurders, indien schuldig bevonden, niet meer wegkomen met een boete of taakstraf, maar achter de tralies verdwijnen. Het loont dus dat een bedrijf zich aan de regels houdt. MILON heeft een online module ontwikkeld (MapViewer) waarop per locatie alle relevante milieu- en bouwvoorschriften kunnen worden getoond en geborgd. Het helpt bestuurders te voorkomen om bij de rechter voor te komen.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.