Skip to content
logo aerius

Actualisatie rekenprogramma AERIUS

Op 13 januari 2022 vindt de jaarlijkse actualisatie plaats van het rekenprogramma AERIUS. Dit programma wordt gebruikt om de stikstofneerslag te berekenen op de Natura-2000 gebieden. Een stikstofberekening is een indieningvereisten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu of Wet-natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning).

Wat zijn de wijzigingen?

Actualisatie gegevens

Onder andere de emissiebronnen, habitattypen en leefgebieden ontwikkelen zich voortdurend door nieuwe inzichten. Met de jaarlijkse actualisatie wordt ervoor gezorgd dat bij vergunningverlening uit wordt gegaan van recente gegevens.

Maximale rekenafstand van 25 km

In het huidige rekenprogramma wordt de emissie die vrijkomt door voertuigbewegingen slechts berekend tot 5 kilometer van de rijroute. Het rekeninstrument AERIUS Calculator zal een update ondergaan waarbij de afstandsgrenzen van alle emissiebronnen gelijk wordt gesteld op 25 kilometer. Door de afstandsgrenzen te uniformeren neemt de gelijkwaardige behandeling van vergunningsaanvragen toe en ontstaat er meer duidelijkheid voor gebruikers.

Gevolgen vergunningverlening

Voor lopende procedures is het mogelijk dat het bevoegd gezag zal vragen de stikstofberekening opnieuw door te rekenen. De rekenresultaten kunnen in de geactualiseerde AERIUS Calculator 2021 anders uitpakken dan in de oude versie. Mogelijk tot gevolg dat berekeningen opnieuw aangepast moeten worden.

Voor nieuwe aanvragen die nog moeten worden ingediend wordt geadviseerd te wachten tot de nieuwe AERIUS-calculator online is.

Lees hier meer over AERIUS calculator.