Skip to content

Terugblik op 2021 door Patrick Trikels

Allereerst wil ik graag alle opdrachtgevers van MILON en MILAB, onze relaties en onze medewerkers alle goeds en vooral een gezond 2022 wensen. 

Het is inmiddels een goede gewoonte van me geworden om aan het begin van het nieuwe jaar terug te kijken naar het afgelopen jaar en de verwachtingen van MILON en MILAB voor 2022 met jullie te delen. Bij MILAB heeft 2021 vooral in het teken gestaan van het verder professionaliseren van het team door de groei van 2 laboranten, mede omdat we Ad uitgezwaaid hebben naar een welverdiend pensioen. Daarnaast is erg veel tijd en energie gestoken in het behalen van de accreditatie. Inmiddels is de Raad voor Accreditatie diverse malen op bezoek geweest en zijn alle zaken naar voldoening afgewerkt. We verwachten in januari 2022 bericht te krijgen dat we daadwerkelijk geaccrediteerd zijn! We houden jullie op de hoogte.

Professionalisering

Ook bij MILON heeft verdere professionalisering de nodige aandacht gehad in 2021. Zo is Rob Engelen coördinator Kwaliteit geworden en Eric Martens coördinator ICT, zodat deze dossier binnen de hele organisatie ruim voldoende aandacht krijgen. Helaas hebben een aantal medewerkers de keuze gemaakt om elders hun carrière voort te zetten. Mede door Corona vinden er veel arbeidsverschuivingen plaats, maar gelukkig hebben we de meeste plekken weer in kunnen vullen. Welkom voor deze nieuwelingen in het eerste volle jaar bij ons. Mede door de groei zijn er bij de Teams Bodem, Bouwstoffen, Milieu en Veldwerk nog steeds vacatures. 

Nieuwe visie

MILON en MLAB hebben de visie die er lag tot het einde van het afgelopen jaar herschreven. De titel is: “Van groei naar bloei” en heeft een aantal unieke facetten in zich voor onze medewerkers én opdrachtgevers. We gaan jullie hierover binnenkort berichten. We hebben erg veel zin in deze uitdagende kansen die dit nieuwe jaar zeker weer gaat brengen.

Graag wil ik onze opdrachtgevers bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar en we gaan er samen onze uiterste best voor doen om die door te zetten in 2022.

Patrick Trikels