Skip to content

Asbestinventarisatie SC-540

In veel oude gebouwen, opstallen, installaties en fabrieken is asbest verwerkt. Ook daken van schuren, loodsen of stallen zijn in het verleden vaak voorzien van asbestplaten.

Bij renovatie van een woonhuis, herinrichting van een terrein, sloop van een gebouw of aanvraag van een omgevingsvergunning is het verstandig, en in veel gevallen zelfs verplicht, een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Deze inventarisatie naar direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object dient door een SC-540 gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden.

Bij de inventarisatie zal volgens type A eventueel licht destructief onderzoek worden gedaan. Dit omvat onderzoek naar alle asbesttoepassingen waarvan de inventariseerder gezien zijn deskundigheid en ervaring een vermoeden heeft van asbesthoudende toepassingen, welke visueel waargenomen kunnen worden. Waar nodig zal beperkt hak- en breekwerk worden uitgevoerd met (hand-)gereedschap om mogelijk niet-direct waarneembare asbesttoepassingen op te sporen.

Bij een volledige asbestinventarisatie conform SC-540, type A, is de rapportage geschikt en verplicht voor de aanvraag van een sloop- en/of renovatievergunning. Indien er geen uitsluitingen worden aangetroffen tijdens het onderzoek, waarin het vermoeden wordt uitgesproken over de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen, kan de rapportage ook worden gehanteerd als basis voor de asbest- en of sloopwerkzaamheden.

Wanneer destructief onderzoek niet mogelijk is wordt geadviseerd om een aanvullend type A onderzoek uit te laten voeren bij volledige leegstand of, indien er een redelijk vermoeden bestaat van asbesttoepassingen in de bouwconstructie, een type B onderzoek uit te laten voeren net behulp van destructief onderzoek. Bij een SC-540 type B onderzoek wordt gebruik gemaakt van zwaar materieel waarbij de integriteit van het bouwwerk kan worden aangetast.

Indien vereist worden asbestverdachte materiaalmonsters geanalyseerd in een gecertificeerd laboratorium om analytisch te laten bepalen of de verdenking van aanwezigheid van asbesthoudend materiaal juist is.

De werkzaamheden ten behoeve van de uiteindelijke asbestverwijdering dient uiteraard zorgvuldig en geheel volgens de wettelijke normen uitgevoerd te worden door gediplomeerde medewerkers van een SC-530 gecertificeerd bedrijf.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Mark Bergmans staat u graag te woord. Bel 073-547 72 53 of mail naar mark@milon.nl.