Skip to content

Bijeenkomsten

MILON heeft de afgelopen weken een paar mooie bijeenkomsten mogen organiseren die plaats vonden in de grote overlegruimte het ‘Bevoegd Gezag’. 28 november ontving MILON de leden van de Bouwsociëteit Meierijstad en 4 december ontvingen wij branchevereniging VVMA.

MILON staat open voor samenwerkingen wat betreft het organiseren van bijeenkomsten in een van de overlegruimtes van MILON.