Skip to content

Energiebesparende maatregelen

Bent u al op de hoogte van de verplichting om voor 1 juli 2019 alle erkende energiebesparende maatregelen te treffen? Inrichtingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar of meer dan 25.000 aardgasequivalenten zijn verplicht alle erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar door te voeren.

Voor 21 sectoren zijn erkende energiebesparende maatregelen opgesteld in het Activiteitenbesluit die verplicht moeten worden toegepast. Uiterlijk 1 juli 2019 dienen deze bedrijven aan het bevoegd gezag te hebben aangetoond welke erkende energiebesparende maatregelen wel en welke nog niet genomen zijn middels het indienen van een rapport dat een compleet beeld geeft van de huidige situatie.

Op basis van dit rapport bepaalt het bevoegd gezag of een controle van uw bedrijf binnen korte tijd nodig is. Voor type C inrichtingen zijn de verplichtingen in de Omgevingsvergunning opgenomen. In de wat oudere vergunningen is dit nog niet opgenomen. Deze worden momenteel door de bevoegde gezagen ambtshalve hierop aangepast. Dit betekent dat ook voor bedrijven die al een vergunning hebben deze verplichting geldt.

Wanneer de bedrijfseconomische omstandigheden investeringen niet toelaten of wanneer er natuurlijke momenten voor onderhoud en renovaties aankomen, kan samen met het bevoegd gezag maatwerk opgesteld worden waarin de energiebesparende maatregelen gefaseerd worden.

Wat kan MILON voor u betekenen?
Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van de energiebesparende maatregelen die het beste passen binnen uw inrichting door middel van het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek. De resultaten van het onderzoek verwerken we in een energiebesparingsplan waarin alle opties worden toegelicht en een planning aan is gekoppeld. Met dit plan kunt u aan het bevoegd gezag laten zien dat u op termijn voldoet aan de eisen die worden gesteld in het Activiteitenbesluit en heeft u een overzicht van rendabele energiebesparingsmaatregelen die goed zijn voor het milieu en voor uw portemonnee.

Wilt u meer informatie over hoe MILON u kan helpen met een energiebesparingsonderzoek?

Meer weten over dit onderwerp?
Voor meer informatie over dit onderwerp is Stephan Kuijken bereikbaar via stephan@milon.nl of 073-547 72 53.