Skip to content

BRL 9335 voor Van der Linden Veghel BV

Van der Linden Veghel B.V. heeft mede door onze deskundige begeleiding het certificaat BRL 9335(-1) behaald. Het certificaat geeft Van der Linden BV de bevoegdheid om grond samen te voegen en een grondbank te exploiteren volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Uiteraard feliciteren wij Van der Linden Veghel BV hartelijk met het behaalde resultaat.