Skip to content

CO₂ prestatieladder 2016

Recentelijk is onze CO2 footprint berekend over 2016. Ons hoofddoel werd in 2013 geformuleerd: een reductie realiseren van de relatieve uitstoot van 30% in 2016 met de volgende maatregelen:
1. Het toepassen van LED verlichting
2. Het overstappen naar groene stroom van Vandebron
3. Aandacht voor brandstof- en energieverbruik, o.a. door monitoring brandstofverbruik en vervanging voertuigen door groene label auto’s (label A of B).

Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling is behaald. Er is een reductie gerealiseerd van meer dan 30%. De inspanning, o.a. in LED verlichting en groene stroom resulteren in een structureel lagere relatieve uitstoot. Op basis van de omzet is een verbetering gerealiseerd van 45% ten opzichte van het basisjaar 2013. Op basis van de orders is een verbetering van 37% gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar 2013.

Nieuwe doelen
Met deze mooie prestatie zijn we er natuurlijk nog niet. Er valt altijd te verbeteren. Daarom zijn er weer nieuwe doelen geformuleerd.
1. Aankopen van groene label auto’s / bussen om brandstofverbruik te verbeteren. Doel is om relatief 5% brandstofverbruik te reduceren.
2. Monitoring brandstofverbruik door ontwikkelen. Door het verkrijgen van inzicht moet een hogere brandstofreductie mogelijk zijn. Deze doelstellingen wordt SMART gemaakt zodra er inzicht is.
3. Mogelijkheden nagaan om het gasverbruik te reduceren.
4. Elektra- en gasverbruik vestiging Tilburg nader onderzoeken en zodanig verbeteren dat deze meer in lijn liggen met kantoor Schijndel.

Op deze website vind je alle documenten en links die te maken hebben met de CO2-prestatieladder. Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

Documenten:
CO2-bewust certificaat, niveau 3
Carbon Footprint 2016, periodieke rapportage
CO2-Footprint 2016
Energiematrix

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.