Skip to content

Nieuw bij MILON, landschappelijke tekening NSW van een landgoed

U bent eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed en u wilt uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). U komt dan in aanmerking voor fiscale voordelen om uw landgoed makkelijker in stand te houden.

Wat is een NSW-landgoed?

  1. U heeft een landgoed van minstens 5 hectare, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal één hectare groot is. Onder bepaalde voorwaarden is een onroerende zaak van minder dan 5 hectare ook een NSW-landgoed.
  2. Het landgoed is (eventueel met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen.
  3. Het landgoed bestaat voor minstens 30 procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Samen met onze samenwerkingspartners zorgen we ervoor dat uw landgoed aan de rangschikkingsvoorwaarden voldoet. MILON draagt hierbij zorg voor de landschappelijke tekenwerkzaamheden welke nodig zijn om aan de voorwaarden te voldoen.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Koen van Ham bereikbaar via koen@milon.nl of 073-547 72 53.