Skip to content
Bron foto www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/

MILON adviseert bij dijkversterkingen en -verleggingen

Niemand wenst overstromingen maar de kans bestaat helaas wel en neemt toe omdat het klimaat verandert. Extremere neerslag leidt tot meer afvoer van water via onze rivieren. Om hieraan het hoofd te bieden zijn grote investeringen in de bescherming tegen overstromingen noodzakelijk. Denk hierbij aan hogere en stevigere dijken. Dit is ook één van de opgaves voor Waterschap Peel en Maasvallei.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten om op meerdere plaatsen het verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden waardoor er minder kans is op overstromingen.

MILON adviseert/controleert in het kader van de dijkversterking/-verlegging, in samenwerking met Fugro, de producten op het gebied van (water)bodemkwaliteit die worden opgeleverd door derden te toetsen op compleetheid, correcte uitvoering etcetera. Denk hierbij aan historisch vooronderzoek, voorstellen tot vervolgonderzoek, advies over de aanpak van en procesbegeleiding van bodemkundige onderzoeks- en
vergunningtrajecten die doorlopen moeten worden en milieukundige en grondmechanische kwaliteit advisering en begeleiding van grondstromen.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bregje van Lieshout bereikbaar via bregje@milon.nl of 073-547 72 53.

Bron foto: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/