Skip to content

Een mooie opdracht op het gebied van ecologisch onderzoek

Een woningbouwcorporatie is van plan om veel van haar woningen te renoveren. De plannen omvatten bijvoorbeeld het vervangen van al het voegwerk, het isoleren van de spouwen, isoleren van de platte daken en het opknappen van bergingen.

Om dit werk te mogen uitvoeren, is vooraf ecologisch onderzoek nodig naar mogelijk aanwezige beschermde dieren en planten. Denk aan vleermuizen, gierzwaluw en huismus. MILON heeft opdracht om eerst de quick scans uit te voeren gevolgd door eventueel nader onderzoek voor specifieke dieren. Een flinke klus maar ook een erg mooie. De tijdsdruk was hoog want het onderzoeksseizoen liep reeds ten einde en de renovaties zijn in principe al ingepland.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Koen van Ham bereikbaar via koen@milon.nl of 073-547 72 53.