Skip to content

CO2-prestatieladder

MILON publiceert jaarlijks haar CO2 Footprint op haar website. Onze footprint in 2018 bedroeg 120 ton CO2. Het gros hiervan wordt veroorzaakt door brandstoffen voor zakelijk verkeer. Logisch, gezien transport vanwege bodemonderzoek en klantbezoek ons meest significante milieuaspect is. Daarnaast is het elektraverbruik een bepalende veroorzaker van CO2. Sinds september 2015 wordt er groene stroom ingekocht. Daarmee is het aandeel elektriciteit significant afgenomen.

De relatieve CO2-uitstoot laat een goede tendens zien. Per 1 juli 2018 heeft MILON een nieuw kantoorpand in gebruik genomen om de verdere groei van de organisatie mogelijk te maken. Dit grotere kantoorpand is verbouwd en voorzien van de nodige energiebesparende maatregelen. Deze inspanning resulteert in een lagere relatieve uitstoot.  Op basis van de omzet is een verbetering gerealiseerd van 62% ten opzichte van het basisjaar 2013 en op basis van de orders is zelfs een verbetering van 65% gerealiseerd. Daarmee zijn onze vooraf bepaalde doelstellingen ruimschoots behaald.

Omdat MILON een zo laag mogelijke milieubelasting nastreeft, zijn er voor de komende 5 jaar nieuwe doelstellingen geformuleerd: een relatieve CO2-reductie realiseren van 10% in de periode 2019-2024 ten opzichte van 2018. De wijze waarop we dat willen doen vind je op onze website. Via onderstaande links vindt u alle documenten die te maken hebben met de CO2-prestatieladder.

Bijbehorende documenten:
Rapportage 2018
• CO2-Footprint 2018
• Actieplan

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of via 073-5477253.