Skip to content

Fabrikant Eigen Verklaring voor De Beijer Bouwgrondstoffen

In juli heeft MILON opnieuw een begeleidingstraject ter verkrijging van een Fabrikant-Eigen-Verklaring (FEV) succesvol afgerond.

De Beijer Bouwgrondstoffen levert een samengestelde bouwstof voor toepassing binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit. Daartoe dient het bedrijf een milieuhygiënische verklaring te kunnen overleggen. Deze verklaring kan bestaan uit een partijkeuring, een certificaat op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) of een FEV.

Het leveren op basis van partijkeuringen stuitte bij De Beijer Bouwgrondstoffen op praktische en logistieke bezwaren. De noodzakelijke tussenopslag in verband met de termijn tussen bemonstering en ontvangst van de analyseresultaten (4-6 weken) belemmerde het bedrijf in haar efficiëntie en flexibiliteit. Bij gebrek aan een certificatie-richtlijn voor de samengestelde bouwstof was certificatie niet mogelijk. In overleg met MILON en Roger Kösters Consulting is daarom besloten tot het starten van een traject ter verkrijging van een FEV. Op basis van 10 opeenvolgende partijkeuringen (1002), een statistische beschouwing van de analyseresultaten en een externe beoordeling van het door MILON en Roger Kösters Consulting opgezette kwaliteitssysteem is door Eerland Certification een verklaring afgegeven, dat aan alle eisen voor het voeren van een FEV voldaan wordt. Uiteraard feliciteren wij De Beijer Bouwgrondstoffen van harte met het behaalde resultaat!

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bram Ketelaars bereikbaar via bram@milon.nl of 073-547 72 53.