Skip to content

Gezocht! Vrijkomende agrarische bedrijven

Vanaf nu tot 2030 stopt 30 tot 40% van de agrarische bedrijven in Noord-Brabant; zo heeft onderzoeksbureau Alterra onderzocht in opdracht van Provincie Noord-Brabant. Dit komt neer op 6,2 miljoen m2 aan leegstaande schuren en stallen. Deze teloorgang wordt veroorzaakt door matige inkomensperspectieven en het ontbreken van opvolgers bij familiebedrijven. Hierbij kan leegstand tot criminele activiteiten leiden.

Om dat te voorkomen heeft MILON een ontwikkelingsmodule opgezet die prima werkt. We hebben daarbij steun van projectontwikkelaars, Rabobank, ZLTO en de Provincie Noord-Brabant via de werkgroep ‘Task Force’ (deze gaat over bestrijding criminaliteit).

Bron foto: BN DeStem

Mocht u overwegen om met uw boerenbedrijf te stoppen of kent u iemand die dit overweegt, meld u zich dan bij MILON! Dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rob Wagemakers via robwagemakers@milon.nl of 073-5477253.