Skip to content

MILON feliciteert Grondverzet- en Transportbedrijf Donders met haar vergunning

Grondverzet en transportbedrijf Donders bv., hierna te noemen Donders, te Esbeek is actief in diverse grondverzet- en transportwerken. MILON heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor het gehele terrein in verband met de uitbreiding van activiteiten van de inrichting.

MILON heeft de vergunningaanvraag voor het onderdeel ‘Bouwen’ en het onderdeel ‘Milieu’ voor Donders verzorgd. De gemeente Hilvarenbeek is het bevoegd gezag voor het onderdeel ‘Bouwen’ en de provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel zijn bevoegd gezag voor het onderdeel ‘Milieu’.

MILON heeft de aanvraag, in overleg met Donders, opgesteld en ingediend via het Omgevingsloket Online (OLO). De coördinatie en/of uitvoering van de onderzoeken, (onder andere; lucht, akoestiek, stikstofdepositie en bodem), het overleg met het bevoegd gezag en de uitwerking van de vergunningaanvraag met zicht op de toekomst heeft MILON eveneens verzorgd.