Skip to content

Herontwikkeling Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden

Rialto Vastgoedontwikkeling gaat samen met AREA Wonen de Mr. van Coothstraat/Sint Janstraat in Uden herontwikkelen. De wederopbouw van deze al jaren braakliggende locatie moet zorg dragen voor een extra kwaliteitsimpuls van het centrumgebied van Uden. De herontwikkeling betreft het vestigen van een supermarkt, kleinschalige detailhandel, horeca & dienstverlening en de realisatie van 27 appartementen en een parkeerkelder. Om te voldoen aan de parkeerbehoefte wordt de naastgelegen sporthal aan de St. Annastraat gesloopt.

MILON heeft Rialto Vastgoedontwikkeling tijdens de herbestemming bijgestaan en de nodige onderzoeken verricht: in verband met bestemmingsplanprocedure is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, om de vrijgekomen grond een passende bestemming te geven een partijkeuring en tot slot een geohydrologisch onderzoek, gecombineerd met watertoets en infiltratieonderzoek, als deelonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan.

Bekijk voor meer informatie ook de website van Rialto Vastgoed.