Skip to content

Regionale samenwerking via omgevingsdiensten

De provincie Noord-Brabant draagt per 1 juni 2013 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving over aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Ook de Brabantse gemeenten doen dat. Op die manier worden kennis, kunde en capaciteit meer gebundeld en wordt naar verwachting de dienstverlening verbeterd.

Waarom omgevingsdiensten?
Het doel van het inrichten van de omgevingsdiensten is de kwaliteit en professionaliteit van het toezicht, de handhaving en de vergunningverlening op een hoger peil te brengen. Zowel het Rijk, als het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen zien deze noodzaak. Door bundeling van krachten via regionale samenwerking moet een stap vooruit worden gemaakt.
De nieuwe werkwijze moet burgers een veilige leefomgeving bieden. Bedrijven mogen rekenen op een gelijke behandeling, duidelijke vergunningen, professioneel toezicht en transparante handhaving.

In Brabant zijn drie omgevingsdiensten gevormd:
• Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gevestigd in Tilburg (www.omwb.nl)
• Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, gevestigd in Eindhoven (www.odzob.nl)
• Omgevingsdienst Brabant Noord, met vestigingen in Cuijk en Den Bosch (www.odbn.nl).

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 juni 2013 dient een provinciale inrichting in het kader van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving contact te hebben met een van de omgevingsdiensten. Welke dat is, wordt u kenbaar gemaakt per brief. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn of u heeft vragen over het stelsel van omgevingsdiensten, neem dan contact op met Robert van Heeswijk via 073-5477253 of robert@milon.nl.