Skip to content

Klant in beeld: Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen

Een Arboretum, ofwel een bomenpark, dichtbij de Geffense Plassen dat was het doel van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen. In het arboretum moeten bomen en struiken komen die van oudsher thuis horen in de streek, maar er niet meer te zien zijn. Ook moet er plaats komen voor gedenkbomen.

Medio 2014 gaf Gemeente Maasdonk de Stichting een voormalige vuilstort in bruikleen om de gewenste plannen te kunnen realiseren. Hierbij werd de Stichting gelijk voor een probleem gesteld, want de ontwikkeling van een voormalige stortplaats is niet hetzelfde als de ontwikkeling van een willekeurig uitleggebied. Eerst moest de problematiek van de stortplaats worden aangepakt.

Op aanraden van Provincie Noord-Brabant werd MILON ingeschakeld om de mogelijkheden tot herontwikkeling van de stortplaats te beoordelen. Nader onderzoek van de deklaag en de diepere bodem, monitoring van het grondwater middels peilbuizen en het aanbrengen van een extra leeflaag, heeft ertoe geleid dat op 31 december 2014 de eerste boom kon worden geplant.

Inmiddels is er een waterpuntstuk geslagen, een roggeveld ingezaaid en is het terrein al verschillende malen geklepeld. Tijdens een boomplantdag zijn er vriendschapsbomen en herdenkingsbomen voor dierbaren geplant en bomen geschonken ter ere van jubilea.

Met waardering kijkt MILON terug op de inspanningen die Stichting Arboretum heeft geleverd voor het bereiken van haar doel en de prachtige herontwikkeling van het gebied dat weer aansluiting heeft gevonden bij haar natuurlijke omgeving.

Wilt u ook een boom planten? Kijk voor meer informatie op www.arboretumgeffen.nl.