Skip to content

MILON breidt uit met eigen onderzoekslaboratorium: MILAB

Per 24 februari 2016 heeft MILON haar advieswerkzaamheden op gebied van bodem en bouwstoffen uitgebreid met een eigen onderzoekslaboratorium. Onder de naam MILAB zijn activiteiten gestart die tot doel hebben bestaande en nieuwe klanten snel en efficiënt te ondersteunen bij onderzoek naar producteigenschappen van bouw- en afvalstoffen. Deze onderzoeken kunnen zowel worden uitgevoerd in het kader van reguliere productiecontroles als in het kader van productinnovatie.

MILAB staat u graag terzijde bij het uitvoeren van onderzoek naar civieltechnische parameters en beschikt in combinatie met moederbedrijf MILON over alle mogelijkheden om civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek optimaal te combineren.

De laboratoriumwerkzaamheden worden binnen MILAB uitgevoerd door een medewerker met meer dan 10 jaar analytische ervaring in de afvalbranche. Na de overname van de activiteiten van Eerland Bouwstoffenmanagement in 2015 betekent dit opnieuw een flinke impuls voor de ambities van MILON om uit te groeien tot een voorname speler op het gebied van keuring en advisering bij productinnovatie, certificering en controle in de (secundaire) bouwstoffensector.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bram Ketelaars bereikbaar via bram@milon.nl of 073-547 72 53.