Skip to content

Wist u dat: MILON expert is op het gebied van omgevingsrecht

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het verbouwen van uw woning of veranderen van uw bedrijf? Of u heeft al een omgevingsvergunning aangevraagd maar de behandeling ervan verloopt niet volgens wens. Wij nemen de regie graag over en ontzorgen u graag volledig. Of het nu gaat om een nieuwe aanvraag of een reeds lopende aanvraag die ‘vastzit’ in een procedure.

MILON heeft ruime ervaring in het aanvragen van omgevingsvergunningen (milieuvergunningen) voor industriële, agrarische, ambachtelijke of andere soorten bedrijfsvormen. Daarbij dragen wij zorg voor de noodzakelijke haalbaarheidsonderzoeken zoals rapportages op het gebied van bodem, geluid, archeologie, water, stikstofdepositie, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna. Ook MER-beoordelingsnotities worden door ons verzorgd.

Voor meer informatie over Omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen met Robert van Heeswijk, te bereiken via 073-5477253 of robert@milon.nl.