Skip to content

MILON neemt Eerland Bouwstoffen Management over

MILON en Eerland Bouwstoffenmanagement zijn per 1 juli 2015 een overname overeengekomen. Met de overname wordt de specifieke kennis van MILON op het gebied van milieuhygiënische eigenschappen van bodem en bouwstoffen fors uitgebreid met jarenlange expertise van Eerland Bouwstoffen Management op het gebied van toepassing van (secundaire) bouw- en grondstoffen in GWW-werken of als toeslagmateriaal voor beton of asfalt.

MILON
MILON is een middelgroot onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, bouwstoffen, ruimte en milieu. Met de overname van Eerland Bouwstoffenmanagement krijgen de bestaande adviesdiensten op het gebied van bouwstoffen een flinke boost. Namens MILON staat Rob Engelen klaar om antwoord te geven op alle voorkomende vragen op het gebied van toepassing van (secundaire) bouwstoffen.

Eerland Bouwstoffenmanagement
Eerland Bouwstoffenmanagement is in 1994 opgericht door Dick Eerland. Het bedrijf is een begrip in de wereld van recyclingbedrijven en bouwstofproducenten en is toonaangevend op het gebied van advisering bij duurzame toepassing en hergebruik van bouw- en afvalstoffen. Na de overname blijft Dick Eerland exclusief verbonden aan de nieuwe organisatie waarmee een enorme vakkennis voor de klanten gewaarborgd blijft.

Aanleiding tot overname
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vormde voor Dick Eerland een geschikt moment om zich te beraden op de toekomst van zijn bedrijf.
Dick Eerland, “Na vele jaren met plezier mijn klanten te hebben bediend, geef ik het stokje vol vertrouwen over. Eerland Bouwstoffen Management heeft in MILON de ideale overname kandidaat gevonden. MILON en Eerland Bouwstoffen Management kennen elkaar al langer en werkten op projectbasis al regelmatig met elkaar samen. Met de overname is de continuïteit van de dienstverlening aan mijn klanten gewaarborgd en kan
ik mij de komende periode richten op interessante projecten, zonder mij daarbij te hoeven bekommeren om een stukje bedrijfsvoering”.

Patrick Trikels, directeur/eigenaar van MILON, “Ik ben verheugd gebruik te mogen maken van de kennis van Dick Eerland. Ik zal met veel energie werken aan het uitbouwen van zijn kennis en kundigheid op het gebied van toepassing van (secundaire) bouwstoffen en kan daarmee invulling geven aan de groeiambities van MILON”.