Skip to content

PAS / Stikstof

Sinds 8 oktober gelden de nieuwe stikstofregels. Deze beleidsregels voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming moesten vergunningverlening op basis van intern en extern salderen weer mogelijk maken. Het grote protest van de boeren dat op deze regels volgde, zal niemand ontgaan zijn. De provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland trokken onder druk van deze protesten de regels weer in.

Omdat onderling afwijkende vergunning regimes de situatie uiteraard niet beter maken, valt te hopen dat er snel een eenduidige lijn wordt uitgezet. Duidelijk is dat minister en provincies in ieder geval invulling willen geven aan een van de leidende principes uit het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat afroming moet plaatsvinden van latente ruimte naast de reductie van emissies. Onduidelijk is nog hoe invulling gegeven gaat worden aan een ander uitgangspunt van het Adviescollege, namelijk dat een gebiedsgerichte aanpak moet worden gehanteerd om tot een oplossing te komen.

Wilt u meer weten over intern en extern salderen of wilt u weten of in uw situatie een AERIUS berekening nodig is dan kunt u bij MILON contact opnemen met Norma van den Wijngaard (norma@milon.nl) of met Robert van Heeswijk (robert@milon.nl).