Skip to content

Proefnemingen

Proefnemingen maken het mogelijk om niet vergunde activiteiten tijdelijk te kunnen uitvoeren. Voorwaarde is dat proefnemingen opgenomen worden in jouw omgevingsvergunning. Jij verzoekt daarbij in de aanvraag om proeven te mogen nemen met het doel ontwikkeling en verbetering van de bestaande (vergunde) activiteiten.

Bij wijze van proef  mag je alternatieve (proces)technieken, processen of grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen die niet in de aanvraag zijn beschreven, teneinde de processen, installaties en producten te optimaliseren. Mits hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.

MILON houdt tijdens het opstellen van de aanvraag omgevingsvergunning altijd rekening met dit aspect. Wil je weten wat proefnemingen voor jouw situatie en toekomstplannen betekent, neem dan contact op met Robert van Heeswijk via robert@milon.nl of telefonisch op 06-51805224. Wij zijn jou graag van dienst!