Skip to content

Project voormalige stortplaats Vlagheide

De Vlagheide in Schijndel is een voormalig heidegebied en vormt een grens met de gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel. Tijdens de WOII werd op de Vlagheide een vliegveld aangelegd in het kader van de Operatie Market Garden. Na de bevrijding werd het vliegveld overbodig. Het terrein bleef wel in militair gebruik. Drie Militaire Opslagplaatsen (MOP-complexen) stonden op de heide. Nadat de opslagplaatsen waren gesloopt werd er op de Vlagheide een grote vuilstortplaats aangelegd. In 2004 werd de stortplaats gesloten. Op het terrein is een tientallen meters hoge heuvel ontstaan met een oppervlakte van 46 ha. In 2006 hebben bovengenoemde gemeenten een plan opgesteld om de Vlagheide te ontwikkelen. Het zogeheten Masterplan Vlagheide voorziet in de ontwikkelingen van dit gebied.

MILON, dé expert
Als echte bodemexpert is de Vlagheide een topproject om te bewijzen dat zij ook echt dé expert is. Qua locatie is de Vlagheide een thuiswedstrijd voor MILON. De locatie wordt dan ook dagelijks bezocht. MILON heeft onder andere het dagelijks beheer en de bovenafdichting van de vuilstortplaats voor haar rekening genomen. Op dit moment is MILON vooral bezig met de bovenafdichting van de grote stortberg. Een deel van de berg is al afgedicht door middel van een leemlaag en zeil, maar moet nog volledig afgekapseld worden. Ook de herprofilering van o.a. het talud valt onder de werkzaamheden. Belangrijk is dat het regenwater na het afdichten niet meer kan infiltreren. Onder het dagelijks beheer valt bijvoorbeeld de keuring en het onderhoud van de pompen die het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties pompen. Plus de belangrijke taak dat het afvalwater elke twee dagen wordt gekeurd.

Eeuwigdurende nazorg
In 2017 draagt stadsgewest ’s-Hertogenbosch de oude stortplaats Vlagheide in Schijndel voor eeuwigdurende nazorg over aan de provincie Noord-Brabant. Voordat dit zover is, moet echter nog een groot aantal projecten worden afgerond. Het Stadsgewest heeft Afvalzorg gevraagd hierbij te ondersteunen vanwege haar brede stortkennis en expertise. Zo adviseert Afvalzorg onder meer bij het opstellen van de bestekken voor afwerking, de onttrekking van stortgas én zorgt dochteronderneming Bodemzorg voor het dagelijks beheer, grondwatermonitoring, onderhoud en inspectie.