Skip to content

Verbreding dienstverlening team milieu

De afdeling milieu van MILON is inmiddels gegroeid naar een team van 5 personen waarin heel veel kennis aanwezig is over uiteenlopende vakgebieden.

Waar kunnen we u mee van dienst zijn?

Wanneer u een bedrijf opricht of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, dient er in veel gevallen een milieumelding of vergunning ingediend te worden bij (bij) het bevoegd gezag ter goedkeuring. MILON kan u hierin bijstaan en ervoor zorgen dat u in de toekomst uw activiteiten kunt blijven uitvoeren zonder in de problemen te raken met het bevoegd gezag.

Maar dat is zeer zeker niet het enige waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Onze werknemers kunnen u op de hoogte brengen en houden van nieuwe wetgeving en eisen op milieugebied zodat u vooruitloopt op het voortdurend veranderende beleid vanuit de overheid. Andere thema’s waar de experts van MILON u mogelijk in kunnen bijstaan zijn:

Energiebesparende maatregelen

In 2019 worden bedrijven verplicht gesteld door het bevoegd gezag om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uit te voeren. MILON kan u helpen bij het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek waarin we alle opties met betrekking tot energiebesparing inzichtelijk kunnen maken voor u.

Zeer zorgwekkende stoffen

Het bevoegd gezag heeft een lijst opgesteld met stoffen welke gecategoriseerd zijn als zeer zorgwekkend (ZZS stoffen). Om uw milieuvergunning rond te krijgen dient u aantoonbaar te maken welke maatregelen u neemt om de uitstoot van ZZS in de lucht of water te voorkomen al dan niet te beperken. MILON kan u helpen met het inventariseren welke ZZS in uw bedrijf mogelijk emitteren en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen/beperken.

WEEELABEX (Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence)

Verwerkers van elektrische en elektronische apparatuur dienen vanaf 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn op basis van de WEEELABEX-norm om dergelijke apparaten te mogen verwerken. Het keurmerk heeft gezorgd voor uniforme regels ten aanzien van de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. MILON kan uw bedrijf begeleiden bij het verkrijgen van dit certificaat en ervoor zorgen dat u goed bent voorbereid op de bijbehorende audits.