Skip to content

Vergunningencheck dijkversterking

Voor de uitvoering van een dijksversterking/-vernieuwing is door MILON een vergunningencheck uitgevoerd. De nieuwe dijk komt ongeveer 25 meter richting de rivier te liggen. Hierdoor verschuift ook de ligging van de weg op de dijk.

De werkzaamheden die voor de dijkversterking dienen te worden uitgevoerd, omvatten onder andere het aanbrengen van een nieuwe dijk, het afgraven van de oude dijk, het uitvoeren van grondwerk, het aanbrengen van riolering, damwanden en funderingslagen en het (her)straten van wegen. De check richtte zich op het geheel van alle aangevraagde, verleende en nog te verlenen vergunningen van zowel milieu- als civieltechnische en planologische aard.

Door het opstellen van een eenvoudige, bondige rapportage is door MILON in kaart gebracht welke vergunningen en/of meldingen nodig zijn en wat daarvan de status is. Hiermee kan de opdrachtgever heel nauwgezet al zijn verplichtingen nakomen en in goede banen leiden. Belangrijk is dat men tijdens het werk niet voor verrassingen komt te staan en dat het werk niet stil komt te liggen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Robert van Heeswijk staat u graag te woord via 073-547 72 53 of per e-mail via robert@milon.nl.