Skip to content

Waarom onze snelheid in gevaar komt

Bij MILON hebben wij snelheid, als een van onze speerpunten, hoog in het vaandel staan. Tijdens Corona hebben wij al onze processen zo ingericht om ondanks de veiligheidsmaatregelen, onze hoge handelingssnelheid te kunnen blijven garanderen.

Met creatieve oplossingen, zoals vergaderen via Microsoft Teams en met apart vervoer naar onderzoeklocaties reizen, kunnen veel werkzaamheden nog steeds doorgaan. Wij zijn bij het opleveren van adviezen en het verlenen van vergunningen echter ook afhankelijk van andere partijen. Omdat overheden de laatste weken slecht bereikbaar zijn en laat reageren, komt het waarmaken van onze snelheidsbelofte steeds meer in gevaar. Wij zijn niet de enige die hier hinder van ondervinden. Zo schreef branchevereniging NVB (de Nederlands Vereniging van Bouwers) in een persbericht:

“Met name bestemmingsplanprocedures, vergunningstrajecten en beroepsprocedures bij rechtbanken vertragen nu. Vooral op plekken waar meerdere ambtenaren een belangenafweging moeten maken ontstaan problemen. “Voor ambtenaren van verschillende disciplines is het in een normale situatie al moeilijk om een besluit te nemen, maar nu ze elkaar niet meer spreken bij de koffiemachine lijkt besluitvorming soms onmogelijk geworden.” (NVB, 21-4-’20)

Tekorten in verleende bouwvergunningen lopen op, waardoor vertraging voor vele bouwprojecten op de loer ligt. En dat terwijl de bouwsector het afgelopen jaar al harde klappen heeft moeten opvangen door de PFAS-en stikstofcrisis.

Wij begrijpen dat iedereen door Corona getroffen wordt en dat dit grote uitdagingen met zich meebrengt, maar binnen een kantooromgeving geloven wij dat werkzaamheden met wat extra inspanningen en creativiteit grotendeels gewoon door kunnen gaan. Wij doen hierom het dringend verzoek aan de overheden om hun opleveringssnelheid en bereikbaarheid zo snel mogelijk te verbeteren.

Met dit bericht willen wij u als opdrachtgever op de hoogte stellen waarom onze opleveringsdatum mogelijk niet waargemaakt kan worden. Uiteraard zullen wij u bij uitstel van de opleveringsdatum tijdig informeren.

Bron NVB:

https://www.nvb-bouw.nl/persbericht/2020/04/21/persbericht-nvb-herkent-zich-in-cijfers-nvm-ook-in-woningnieuwbouw-geen-crisis.html