Skip to content

Zelfsturend organiseren

MILON is begin dit jaar gestart met het transitieproject ‘Zelfsturend organiseren’ met het doel de slag te maken naar een zelfsturende organisatie, waarbij klantgerichtheid, werkvreugde van medewerkers, toekomstbestendigheid en hiermee duurzame continuïteit en groei van de organisatie worden nagestreefd. Het transitietraject geeft invulling aan een nieuwe samenwerking- en communicatiestructuur met als uitgangspunt een organisatiestructuur te realiseren die ondersteunend is aan het primaire proces en hiermee in staat is haar klant optimaal te kunnen bedienen. Zelfsturing gaat over het nemen van verantwoordelijkheid, het vergroten van het zelfoplossend vermogen en het tonen van ondernemerschap daar waar het (primaire proces) plaatsvindt. Het project is gericht op de kracht van verbinden & samenwerken tussen directie/staf en de verschillende uitvoerende teams.

MILON-Zelfsturend2
Teamleden interne werkgroep zelfsturend organiseren v.l.n.r. Wilfred van der Velden, Bas van Bree, Jan van Nuenen, Rob Engelen en Ingrid van Boxtel.

Wat betekent dit voor u als klant? Veranderingen in de samenleving en bedrijfssectoren vereisen meer flexibiliteit, aanpassingsvermogen en wil tot samenwerking. Onze klanten wensen meer op kun persoonlijke smaak en situatie afgestemde (producten) en diensten wat de organisatie dwingt tot flexibilisering van de bedrijfsvoering en daarnaast tot intensievere samenwerking. MILON zet daarom in op dit (sociaal) innovatieve project door medewerkers continue te blijven betrekken bij vraagstukken die spelen binnen de organisatie en bij onze klanten. Want wie weet er nu beter wat er aan de hand is en wat kan verbeteren dan de medewerkers die het werk uitvoeren? Medewerkers worden gestimuleerd naar oplossingen te zoeken die de prestaties naar onze klant continue verbeteren. Het resultaat? Werkbare oplossingen die direct kunnen worden ingezet, advies op maat waarbij wordt uitgegaan van de 1-loket-winkel en maximale bereikbaarheid voor u als klant.

Voor meer informatie over dit onderwerp is Bram Ketelaars bereikbaar via bram@milon.nl of 073-547 72 53.